Politik om daginstitutioner

Bedre daginstitutioner i Furesø

Alternativet i Furesø ønsker at skabe bedre forhold i daginstitutionerne. Forskningen viser, at tæt kontakt med veluddannede voksne er afgørende for børns i udvikling i disse afgørende år. Derfor er det helt uacceptabelt, at ¾ af pædagogerne i Furesø oplever at være alene med en børnegruppe i løbet af dagen.

Vi ønsker:

  • Højst 10 børn pr. børnegruppe for de 0 – 2 årige
  • Højst 20 børn pr. børnegruppe for børnehavebørn
  • Altid 2 voksne til stede i en gruppe
  • Mindst 3 voksne i  4 timer dagligt i børnehavegrupperne – 6 timer i vuggestuegrupperne
  • 2/3 af personalet skal have pædagoguddannelse – på længere sigt flere
  • Bedre mulighed for vikar ved sygdom og barsel

Hvordan skaffes midlerne til forbedringerne?

  • Friere styring i institutionen frigør tid til børnene
  • Vi ønsker tillid til personalets faglighed frem for kontrol
  • Friere styring i den kommunale administration  giver besparelser i flere ledelses-lag
  • Resten kan finansieres ved en skatteforhøjelse på 0,2 %

 

Se præsentation der gennemgår forslag:

 

 

Se notatet og beregninger her:

Læs vores brochure om daginstitutioner, ved at klikke på billedet herunder.

Share this: