Høringssvar til budget 2021-2024 i Furesø

Vi har afgivet vores høringssvar til de foreslåede budgetændringer til kommunen.

I den forbindelse har vi særligt sat fokus på at undgå nedskæringer på den grønne dagsorden såvel som velfærden – herunder især børn, ældre og handicappede.

Du kan læse hele vores høringssvar lige her.

Share this:

Alternativet med i økonomisk løft til psykiatrien

Alternativets psykiatriordfører Torsten Gejl

Alternativets Torsten Gejl har været med til at forhandle et løft på 600 millioner igennem til psykiatriområdet. Området bliver desværre ofte glemt, når der skal allokeres midler, så det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning.

”Vi er glade for at styrke psykiatriområdet. Det har der længe været brug for. Vi tilfører midler til normeringer, styrkelse af kapaciteten og til retspsykiatrien, så folk kan få den hjælp, de har brug for,” siger Torsten Gejl, psykiatriordfører for Alternativet.

Læs flere detaljer om aftalen på ministeriets hjemmeside her:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2020/Maj/Udmoentning-af-600-mio-kr-aarligt-til-markant-loeft-af-psykiatrien.aspx

Share this:

Sensommerfest hos Alternativet Furesø

Vi inviterer til en lille hyggelig sensommerfest for alle medlemmer og venner af Alternativet i Furesø.

Traditionen tro bliver det et sammenskudsgilde, hvor vi hver især tager en (gerne spændende) ret med.

Lokalforeningen sørger for drikkevarer i form af vin, øl og sodavand.
Alle er velkomne, så inviter også gerne familie og venner.

Sæt kryds i kalenderen d. 7 september klokken 18:00, og mød op i Satellitten, Bymidten 46 i Værløse.

Læs mere og tilmeld dig på Facebook eller AlleOs, eller via email/telefon/SMS til Allon (allon.sorensen@alternativet.dk / 40794060).

Share this:

Forsinket julefrokost

I år inviterer vi traditionen tro til en forsinket julefrokost hos Alternativet i Furesø.

Som altid er det efter det klassiske sammenskudsgilde koncept, således at alle tager en ret med.

Øl, vin og vand kan købes til yderst rimelige priser, og ellers er man selvfølgelig velkommen til selv at tage med hvis man ønsker andet til ganen.

Alle er velkomne, både medlemmer og andre der måtte være interesserede.

Tilmelding enten via Facebook, eller ved at sende en mail eller sms til Allon.

Byd gerne ind med hvilken ret du tager med når du melder dig til, så vi ikke ender med at en masse tager det samme med. Jeg vil i den forbindelse opdatere Facebook begivenheden med oplysninger om hvem der tager hvad med, så kig evt. her.

Link til begivenheden på Facebook finder du her.

For spørgsmål eller tilmelding, kontakt Allon på:
allon.sorensen@alternativet.dk, eller telefon/SMS 40794060.

Vel mødt, vi glæder os til at se en masse af jer.

Share this:

Alternativets hjemløsepolitik

Vi har i Alternativet udviklet en hjemløsepolitik, og det har vi gjort i samarbejde med de hjemløse selv.

Du kan læse meget mere om det ved at klikke på billedet herunder.

Share this:

Alternativets finanslovsudspil

EN FREMTID I BALANCE – TAL TIL ET BEDRE SAMFUND 2018

Alternativet lancerer for første gang en finanslov, hvor vi konsekvensvurderer vores egen politik. Det betyder helt konkret, at vi vurderer hvilken effekt vores forslag har på både den økonomiske, sociale og grønne bundlinje.

Det gør vi fordi en Alternativ finanslov naturligvis skal bidrage til, at der står positive tal på alle bund- linjer, så vi sikrer en bæredygtig udvikling. Ved at måle på denne måde har vi altså aktivt taget vores egen medicin, og undersøgt hvordan vores udspil påvirker såvel den økonomiske, sociale og grønne bundlinje, men også ligestillingen i samfundet. Kort sagt er det vores bud på, hvordan man til enhver tid burde skrue en finanslov, der sigter mod en fremtid i balance, sammen.

LÆS HELE UDSPILLET HER > 

Share this: