Miljø- klima og naturpolitik

Overordnet

Alternativet ønsker FN´s 17 Verdensmål indarbejdet i kommunens politik.

Beskyttelsen af miljøet skal sættes over benyttelsen

Beskyttelsen skal øges ved:

  • Mindsket miljøbelastning
  • Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed – biodiversitet

Bæredygtig vækst

Alternativet Furesø stiller et stort spørgsmålstegn ved, om det er ønskeligt med vækst i befolkningstal. Der er allerede planlagt et stort antal nye boliger, hvoraf de fleste ligger dårligt for offentlig transport og derfor vil presse de i forvejen belastede veje yderligere. Desuden vil skoler, børneinstitutioner og plejehjem have vanskeligt ved at følge med. Både miljømæssigt, socialt og økonomisk er det ikke en god idé at lade kommunens indbyggertal stige så voldsomt som op til 46.000. Vækst skal være i form af grøn omstilling og forøgelse af biodiversiteten.

Energi

Energiforbruget skal være baseret på vedvarende energikilder i 2035 og reduceres hos alle energiforbrugere

Kommunen vil fremme produktionen af ikke fossil energi

Resultatet af Hovedstadsregionens regionale energiplanlægning (2018) vil få stor indflydelse på Furesø kommunes strategiske energiplanlægning.

Transport

Furesø Kommunes mål er, at transporten i skal være CO2-neutral i 2050. Der er desværre nye boligområder, der ligger langt fra stationerne: Laanshøj og Sydlejrens nye boligområder, samt boliger på den gamle Farum Kasernes område vil give stort pres på biltrafikken mod stationerne. Der bør laves bedre forhold for cykler ved stationerne, så flere motiveres til at lade evt. bil stå. Bedre P-forhold for biler ved S-stationerne. Der bør laves en overordnet trafikplan for hele kommunen.

En vild og mangfoldig natur – biodiversitet!

Furesø kommune er beriget med skove og søer med god naturkvalitet og ligger på 5. pladsen i ”Naturkapitalindeks”. Men vi skal forbedre biodiversiteten ved at skabe mere sammenhæng mellem naturområderne og mere vild og mangfoldig natur på de resterende arealer – også i byområderne. Kommunen udpeger et naturnetværk, der fremover skal indgå i ”Grønt Danmarkskort”, som skal udpeges i løbet af de næste år. Vi skal holde øje med, hvad der sker og bruge det, når vi mener at planlægningen ikke følger retningslinjerne.

Bæredygtighed i landbruget

Kommunen bør gå foran på egne bortforpagtede landbrugsarealer og kræve økologisk drift samt gennemføre initiativer som fremmer biodiversiteten. Flere vilde hegn og markskel. På privatejede arealer bør der motiveres til økologisk drift. Kommunen bør på sigt være 100% fri for sprøjtede arealer. Derved kan vores fremtidige drikkevand sikres. Lokal afsætning af lokalt producerede produkter skal fremmes

Vi vil i vores natur-politik søge inspiration i:

Alternativets skovkatalog https://alternativet.dk/application/files/5114/8578/5804/Alternativets_skovkatalog.pdf

Alternativets naturpakke

https://alternativet.dk/application/files/9814/8578/5777/naturpakken.pdf

Cirkulær økonomi

Der skal gøres mere for at borgerne i Furesø forstår vigtigheden af cirkulær økonomi. Hvad kan den enkelte borger ændre i dagligdagen i forhold til at nedsætte deres aftryk på klimaet? Det er let at gøre noget selv: mindske madspild i sit køkken, udskifte plastposer med mere miljøvenlige alternativer, sortere sit affald …… Derfor skal kommunen have et langt mere aktivt og inddragende fokus på den grønne omstilling. Både borgere, organisationer og virksomheder skal være med.

Miljøpunkt

Man kunne forestille sig et ”Miljøpunkt” – inspireret af lignende i bydele i København – evt. i begge Bymidter. Her kunne forældre – evt. sammen med deres børn – blive klogere på emner som: hvordan reduceres madspild, årstidens grøntsager, brug det du har i stedet for at købe nyt, køb brugt, reparer de ting som er i stykker, hvorfor sorterer vi affald, hvilke grøntsager er nemme at dyrke i haven og altankassen osv. Så ser forældrene de muligheder der er, og sammen med børnene kan de ændre hverdagsvanerne lidt efter lidt. Børnene lærer om bæredygtighed i skolen, men forældrene skal også lære – og gerne sammen med deres børn! Miljøpunktet(erne) kunne være samlingspunkt for borgere som ønsker at arbejde frivilligt med grøn omstilling og/eller mødes med andre som har samme interesse. Vi ønsker at det bliver langt lettere at “finde hinanden” her i kommunen og inspirere hinanden når man viser, at ændringerne kan være de små ting i hverdagen.

Der kunne afsættes en pose penge som frivillige kan søge om til større projekter.

Mulighederne for en eller flere socialøkonomiske virksomheder kunne undersøges af miljøpunktet (fx en cafe med grønt fra lokale landbrug)  

Share this: