Byrådskandidater

Kandidater til byrådet vælges på et årligt opstillingsmøde af foreningens medlemmer. Alle medlemmer af kommuneforeningen er valgbare.
Alle valgte kandidater deltager desuden på lige fod i det politiske arbejde, både før og efter valget, uanset om de bliver valgt ind eller ej.

Byrådskandidaterne valgt for 2021 er:

 


Allon Hein Sørensen

Politiske fokusområder:

  • Social- og sundhedspolitik
  • Grøn omstilling
  • Børn og unge

Hjemmeside

Facebook

Twitter

Instagram

 


Hanne Juel

Politiske fokusområder:

  • Natur
  • Miljø
  • Klima

Facebook

 


Per Christian Long

Per Christian Long

Politiske fokusområder:

  • Sundhed
  • Trivsel
  • Livskvalitet

Charlotte Torp Møller

Politiske fokusområder:

  • Handicappolitik
  • Social retfærdighed
  • Udsatte borger

 


Jan Nikolai Kristensen

Politiske fokusområder:

  • Økonomisk ulighed
  • Fritid
  • Idræt

 Share this: