Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på årsmødet, for en periode af et år, og har til opgave at forestå den overordnede ledelse og administration af foreningen.
Alle medlemmer af foreningen er valgbare til bestyrelsen jævnfør foreningens vedtægter.
Bestyrelsen er:
ALLON HEIN SØRENSEN (formand)
Tine Loft Thomsen (næstforkvinde)
JAN NIKOLAI KRISTENSEN (kasserer)
Hanne Juel
PER LONG
Helle Fredskild Therkildsen

Share this: