Alternativet med i økonomisk løft til psykiatrien

Alternativets psykiatriordfører Torsten Gejl

Alternativets Torsten Gejl har været med til at forhandle et løft på 600 millioner igennem til psykiatriområdet. Området bliver desværre ofte glemt, når der skal allokeres midler, så det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning.

”Vi er glade for at styrke psykiatriområdet. Det har der længe været brug for. Vi tilfører midler til normeringer, styrkelse af kapaciteten og til retspsykiatrien, så folk kan få den hjælp, de har brug for,” siger Torsten Gejl, psykiatriordfører for Alternativet.

Læs flere detaljer om aftalen på ministeriets hjemmeside her:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2020/Maj/Udmoentning-af-600-mio-kr-aarligt-til-markant-loeft-af-psykiatrien.aspx

Share this: