Byrådskandidater

Kandidater til byrådet vælges på et årligt opstillingsmøde af foreningens medlemmer. Alle medlemmer af kommuneforeningen er valgbare.
Alle valgte kandidater deltager desuden på lige fod i det politiske arbejde, både før og efter valget, uanset om de bliver valgt ind eller ej.
Byrådskandidaterne valgt for 2017 er:

 


 

Allon Hein Sørensen (spidskandidat)

Hjemmeside

Facebook

Twitter

Instagram

 


 

Hanne Juel

Hjemmeside

Facebook

 


 

Katarina Ritz

Hjemmeside

Facebook

 


 

Share this: