Byrådskandidater

Kandidater til byrådet vælges på et årligt opstillingsmøde af foreningens medlemmer. Alle medlemmer af kommuneforeningen er valgbare.
Alle valgte kandidater deltager desuden på lige fod i det politiske arbejde, både før og efter valget, uanset om de bliver valgt ind eller ej.
Der vil blive afholdt et supplerende opstillingsmøde i 2021, da flere af vores medlemmer har udtrykt interesse for at stille op for Alternativet i Furesø.

Byrådskandidaterne valgt for 2021 er:

 


Allon Hein Sørensen

Hjemmeside

Facebook

Twitter

Instagram

 


Hanne Juel

Hjemmeside

Facebook

 


Per Christian Long

 


Jan Nikolai Kristensen

 Share this: