Byrådskandidater

Kandidater til byrådet vælges på et årligt opstillingsmøde af foreningens medlemmer. Alle medlemmer af kommuneforeningen er valgbare.
Alle valgte kandidater deltager desuden på lige fod i det politiske arbejde, både før og efter valget, uanset om de bliver valgt ind eller ej.
Byrådskandidaterne valgt for 2017 er:

Allon Hein Sørensen (spidskandidat)

Hjemmeside

Facebook

Twitter

Instagram


Hanne Juel

Hjemmeside

Facebook


Katarina Ritz

Hjemmeside

Facebook


Share this: